ANNONSEINFORMASJON

Ekstraordinære avbestillingsregler

Koronaviruset har snudd opp ned på alle deler av vår hverdag.

I en krisesituasjon er informasjonsbehovet i befolkningen særlig stort. Våre lokalaviser har nå ekstremt høy trafikk og har en kraftig økning i lesertallene. Redaksjonene våre jobber hver dag med å gi alle våre lesere oppdatert og relevant informasjon om sine lokalmiljøer og hva som skjer i samfunnet. Dette er bærebjelken i vår journalistikk og er en sentral del av samfunnsoppdraget til Amedia og lokalavisene. I disse tider er også informasjon fra annonsører til våre lesere kritisk viktig.