Rana Blad

Botid 3 måneder eller mindre

name
Rana Blad
Local News Norway
Full screen

Description

Nå lesere som nylig har flyttet

Metodikk

Her beregner vi botid basert på registrerte adresseendringer. 

Alle som har vært registrert på sin nåværende adresse i 3 måneder eller mindre inkluderes i målgruppen.